The Seattle Times

PABLO MARTINEZ MONSIVAIS / AP
Advertising

Wednesday, November 14, 2012

Feinstein: Petraeus to testify on Benghazi attacks

Gen. David Petraeus